Landelijke Verkiezingen 2015

Intro
Stellingen
Extra belangrijk
Partijen
Resultaat
Over ons
De OyDanışmanı test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen
Start
Toegankelijke versie van de OyDanışmanı speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten
Deze partijen doen mee
Klik op een logo om naar de website van deze partij te gaan
In deze OyDanışmanı zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.
U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.
Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.
Sla Over
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Presidentieel systeem
Turkije moet van parlementaire democratie overgaan naar een presidentieel systeem.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
2. Onderwijssysteem
Het 4+4+4 onderwijssysteem moet worden afgeschaft.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
3. Kiesdrempel
De 10% kiesdrempel moet blijven bestaan.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
4. Syrische vluchtelingen
Syrische vluchtelingen moeten een werk- en verblijfsvergunning krijgen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
5. Nationale veiligheid
Om de binnenlandse veiligheid te waarborgen, mogen rechten en vrijheden van individuen worden beperkt.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
6. Dialoog alle partijen
Om binnenlandse vrede tot stand te brengen moet de overheid zonder uitzondering met alle partijen in dialoog kunnen gaan.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
7. Onderwijs eigen taal
Het recht op onderwijs in eigen taal moet grondwettelijk worden beschermd.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
8. Dienstplicht
Verplichte militaire dienstplicht moet worden vervangen door professioneel leger.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
9. Buitenlandse investeerders
Bij de privatisering van strategische overheidsbedrijven en instellingen moet er deelnamebeperking komen voor buitenlandse investeerders.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
10. Wetgeving homosexuelen
Er moet nieuwe wetgeving komen om discriminatie en geweld tegen homo's te voorkomen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
11. Toekomst Turkije
Het multiculterele, veeltalige en multi-etnische karakter vormt een bedreiging voor de toekomst van Turkije.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
12. Grondwet
In de nieuwe grondwet moeten vrijheid, gelijkheid en de burger centraal staan in plaats van de overheid en de nationale veiligheid.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
13. Conflict Cyprus
De enige oplossing in het Cypriotisch conflict is de vorming van twee staten.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
14. Buitenlands beleid
Het buitenlands beleid van Turkije moet gericht zijn op een sterke positie in de regio en veel minder op het lidmaatschap van de EU.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
15. Hoofddoek
Het dragen van een hoofddoek moet ook in publieke ruimtes worden toegestaan.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
16. Buitenlandse investeerders
De invloed van buitenlandse investeerders op de effectenbeurs moet worden ingeperkt.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
17. Defensie
Turkije moet meer geld uitgeven aan defensie.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
18. Koerdisch probleem
Bij het oplossen van het Koerdische probleem moet ook democratische zelfstandigheid worden overwogen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
19. Abortus
Abortus moet worden verboden, uitgezonderd bij levensbedreigende situaties.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
20. Alcoholverbod
De wet tegen alcoholconsumptie moet worden uitgebreid.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
21. Nationalisatie mijnen
Private mijnen moeten worden genationaliseerd.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
22. Blokkade websites
Toegang tot Facebook, Twitter, Youtube en dergelijke websites mag onder geen enkel beding worden geblokkeerd.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
23. Kerncentrales
Kerncentrales zijn nodig om de energiebehoefte te voorzien.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
24. Schoolboeken
In de schoolboeken moet meer aandacht komen voor nationalistische en religieuze waarden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
25. Godsdienstzaken
Het Presidium voor Godsdienstzaken moet worden hervormd, zodat alle religies en religieuze stromingen evenveel gebruik kunnen maken van de overheidssteun.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
26. Uitstellen stakingen
De bevoegdheid van de ministerraad om stakingen uit te stellen moet worden opgeheven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
27. Stadsvernieuwing
De stadsvernieuwingsprojecten moet worden versneld.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
28. Parlementaire onschendbaarheid
De parlementaire onschendbaarheid van Kamerleden moet worden opgeheven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
29. Lokaal bestuur
De bevoegdheden van het lokaal bestuur moeten worden uitgebreid.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
30. Vreedzame oplossingen
Om geweld en conflict in het oosten van Turkije te stoppen moet de overheid zicht richten op vreedzame oplossingen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Wat vinden de partijen?
Wat vinden de partijen van deze stelling?
Klik op het verkiezingsbord
Ga verder
Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt
Verwijder selectie
Ga verder

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op 'Ga verder'.
Ga verder
Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat
Selecteer alles
Kies alleen voor de zittende partijen
Verwijder selectie
Naar resultaat
Kies alleen voor de zittende partijen
Selecteer alles
Verwijder selectie
Naar resultaat

Kies Partijen

Alle partijen die meedoen zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.
Over ons
Uw mening komt het meest overeen met:
Adalet ve Kalkınma Partisi
0%
Cumhuriyet Halk Partisi
0%
Halkların Demokratik Partisi
0%
Milliyetçi Hareket Partisi
0%
Saadet Partisi
0%
Vatan Partisi
0%
Deel uw resultaat
Vergelijk uw mening
Alleen extra belangrijke stellingen
1. Presidentieel systeem
Turkije moet van parlementaire democratie overgaan naar een presidentieel systeem.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
2. Onderwijssysteem
Het 4+4+4 onderwijssysteem moet worden afgeschaft.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
3. Kiesdrempel
De 10% kiesdrempel moet blijven bestaan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
4. Syrische vluchtelingen
Syrische vluchtelingen moeten een werk- en verblijfsvergunning krijgen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
5. Nationale veiligheid
Om de binnenlandse veiligheid te waarborgen, mogen rechten en vrijheden van individuen worden beperkt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
6. Dialoog alle partijen
Om binnenlandse vrede tot stand te brengen moet de overheid zonder uitzondering met alle partijen in dialoog kunnen gaan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
7. Onderwijs eigen taal
Het recht op onderwijs in eigen taal moet grondwettelijk worden beschermd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
8. Dienstplicht
Verplichte militaire dienstplicht moet worden vervangen door professioneel leger.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
9. Buitenlandse investeerders
Bij de privatisering van strategische overheidsbedrijven en instellingen moet er deelnamebeperking komen voor buitenlandse investeerders.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
10. Wetgeving homosexuelen
Er moet nieuwe wetgeving komen om discriminatie en geweld tegen homo's te voorkomen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
11. Toekomst Turkije
Het multiculterele, veeltalige en multi-etnische karakter vormt een bedreiging voor de toekomst van Turkije.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
12. Grondwet
In de nieuwe grondwet moeten vrijheid, gelijkheid en de burger centraal staan in plaats van de overheid en de nationale veiligheid.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
13. Conflict Cyprus
De enige oplossing in het Cypriotisch conflict is de vorming van twee staten.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
14. Buitenlands beleid
Het buitenlands beleid van Turkije moet gericht zijn op een sterke positie in de regio en veel minder op het lidmaatschap van de EU.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
15. Hoofddoek
Het dragen van een hoofddoek moet ook in publieke ruimtes worden toegestaan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
16. Buitenlandse investeerders
De invloed van buitenlandse investeerders op de effectenbeurs moet worden ingeperkt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
17. Defensie
Turkije moet meer geld uitgeven aan defensie.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
18. Koerdisch probleem
Bij het oplossen van het Koerdische probleem moet ook democratische zelfstandigheid worden overwogen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
19. Abortus
Abortus moet worden verboden, uitgezonderd bij levensbedreigende situaties.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
20. Alcoholverbod
De wet tegen alcoholconsumptie moet worden uitgebreid.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
21. Nationalisatie mijnen
Private mijnen moeten worden genationaliseerd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
22. Blokkade websites
Toegang tot Facebook, Twitter, Youtube en dergelijke websites mag onder geen enkel beding worden geblokkeerd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
23. Kerncentrales
Kerncentrales zijn nodig om de energiebehoefte te voorzien.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
24. Schoolboeken
In de schoolboeken moet meer aandacht komen voor nationalistische en religieuze waarden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
25. Godsdienstzaken
Het Presidium voor Godsdienstzaken moet worden hervormd, zodat alle religies en religieuze stromingen evenveel gebruik kunnen maken van de overheidssteun.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
26. Uitstellen stakingen
De bevoegdheid van de ministerraad om stakingen uit te stellen moet worden opgeheven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
27. Stadsvernieuwing
De stadsvernieuwingsprojecten moet worden versneld.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
28. Parlementaire onschendbaarheid
De parlementaire onschendbaarheid van Kamerleden moet worden opgeheven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
29. Lokaal bestuur
De bevoegdheden van het lokaal bestuur moeten worden uitgebreid.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
30. Vreedzame oplossingen
Om geweld en conflict in het oosten van Turkije te stoppen moet de overheid zicht richten op vreedzame oplossingen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
Bedankt voor het invullen van OyDanışmanı.

Scroll naar beneden voor gedetaileerde informatie over de uitkomst.

Over OyDanışmanı

In het kader van de parlementsverkiezingen op 7 juni 2015 in Turkije heeft een betrokken groep van wetenschappers, studenten & (oud-)politici de StemWijzer Turkije - OyDanışmanı ontwikkeld. Het projectteam wil met OyDanışmanı bevorderen dat mensen weloverwogen tot een keuze voor politieke partij komen en de betrokkenheid van de kiezers, waaronder jongeren, met de politiek vergroten.

OyDanışmanı bevat 30 stellingen die kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Deze stellingen hebben betrekking op de belangrijkste verkiezingsthema’s, zoals onder andere de keuze voor een presidentieel systeem, de kiesdrempel, en de integratie van Syrische vluchtelingen. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt de bezoeker te zien met welke partij hij of zij de meeste overeenkomsten heeft.

In totaal nemen acht politieke partijen deel aan OyDanışmanı. Dit zijn de vier politieke partijen die in het Turkse parlement worden vertegenwoordigd en vier partijen die geen zetel hebben, maar wel aangemerkt kunnen worden als belangrijke politieke ideologieën.

Aan de verkiezingen van 7 juni mogen ook Turken in het buitenland stemmen. De stellingen zijn daarom in het Turks, Nederlands en Duits beschikbaar gesteld. In Nederland zijn er 242.993 kiesgerechtigde Turken. Zij mogen op 29, 30 en 31 mei tussen 10.00 en 19.00 uur hun stem uitbrengen in Rijswijk en in Deventer.

Vanwege het succesvolle gebruik van de StemWijzer in Nederland, maar ook in andere landen, is gekozen voor de StemWijzer-applicatie. In Nederland is de StemWijzer de meest gebruikte internetapplicatie in verkiezingstijd.

OyDanışmanı is ontwikkeld door Demokrasi Kültürü in samenwerking met ProDemos en Bundeszentrale für politische Bildung.

De website en de techniek van OyDanışmanı is mogelijk gemaakt door Kaan Aytemir.

Initiatiefnemers

  • Kaan Aytemir
  • Ahmet Talan
  • Murat Tarakçı
  • Huri Şahin

Vrijwilligers

  • Melik Keskin
  • Kubilay Başcı
  • Zafer Ülgen
  • Tuna Çakar
  • Özkan Yılmaz
Meer informatie? Mail: info@oydanismani.org